Regulamin biegów górskich Chudy Wawrzyniec 2024


I. Organizatorzy:

 1. Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10.
 2. Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 191 64 84.

II. Patronat honorowy:

 1. Lista Patronów honorowych zostanie opublikowana najpóźniej na kilka tygodni przed planowanym terminem zawodów.

III. Charakterystyka ogólna:

 1. Ultramaraton Chudy Wawrzyniec (dystanse ok. 100km, ok. 80km oraz ok. 50km) ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego. Trasa jest wymagająca technicznie – trzy dystanse wybierane w trakcie biegu: nieco ponad 100km i 5100 m przewyższenia, nieco ponad 80km i 3800 m przewyższenia lub nieco ponad 50km i 2500 m pod górę. Limit czasu na pokonanie każdej z wymienionych tras wynosi 16 godzin. Bieg odbędzie się 10 sierpnia 2024 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Rajczy o godz. 4:00. Maksymalna liczba zawodników: 900. Godzina startu może ulec zmianie, ponieważ trasa biegu przecina tory kolejowe i musimy dopasować się do rozkładu jazdy PKP, który nie jest jeszcze znany.
 2. Bieg Mała Rycerzowa (dystans ok. 20km) ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego. Trasa jest wymagająca technicznie: dystans 20,5km i 1100 m przewyższenia. Bieg odbędzie się 11 sierpnia 2024 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Rajczy o 10:00. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 5 godzin. Maksymalna liczba zawodników: 400.
 3. inov-8 Muńcuł Vertical (dystans ok. 3km). Dystans 2,9km i 360m przewyższenia. Bieg odbędzie się 11 sierpnia 2024 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Dolinie Danielki o godzinie 11:15. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzinę. Maksymalna liczba zawodników: 100.

IV. Cel zawodów:

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna, promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody.
 2. Promocja Beskidu Żywieckiego oraz gmin Jeleśnia, Rajcza i Ujsoły.
 3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

V. Termin i miejsce zawodów:

 1. Data: 10-11 sierpnia 2024.
 2. Harmonogram startów:
  • sobota, 10 sierpnia 2024 –  04:00 – Chudy Wawrzyniec (50/80/100km);
  • niedziela, 11 sierpnia 2024 – 10:00 – Mała Rycerzowa (20km);
  • niedziela, 11 sierpnia 2024 – 11:15 – inov-8 Muńcuł Vertical (3km).
 3. Miejsce: teren gmin Jeleśnia, Rajcza, Ujsoły oraz szlaki Beskidu Żywieckiego.
 4. Baza zawodów: Amfiteatr na Placu Targowym w Ujsołach.
 5. Noclegi dla uczestników: Hala sportowa w Rajczy.
 6. Miejsce startu biegów: Park w Rajczy, ul. Do Soły.
 7. Miejsce mety biegów: Amfiteatr na Placu Targowym w Ujsołach.

VI. Trasa i dystans:

 1. Trasa biegu prowadzi ścieżkami i szlakami turystycznymi Beskidu Żywieckiego.
 2. Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku, dokładny przebieg i profil trasy znajduje się na stronie internetowej w zakładce: TRASA.
 3. Trasa wymagająca – zawierająca znaczne przewyższenia:
  • Chudy Wawrzyniec – 100km:
   • dystans: ok. 102km
   • przewyższenia: +5115m / -5065m;
   • limit czasu: 16 godzin.
  • Chudy Wawrzyniec – 80km:
   • dystans: ok. 82,5km;
   • przewyższenia: +3825m / -3775m;
   • limit czasu: 16 godzin.
  • Chudy Wawrzyniec – 50km:
   • dystans: ok. 52km;
   • przewyższenia: +2525m / -2475m;
   • limit czasu: 16 godzin.
  • Mała Rycerzowa:
   • dystans: ok. 20,5km;
   • przewyższenia: +1150m / -1100m;
   • limit czasu: 5 godzin.
  • inov-8 Muńcuł Vertical:
   • dystans: 2,9km;
   • przewyższenie: +360m / -10m;
   • limit czasu: 1 godzina.

VII. Zasady uczestnictwa:

 1. W zawodach Chudy Wawrzyniec oraz Mała Rycerzowa może wziąć udział każda pełnoletnia osoba (dalej „Uczestnik”), która zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego (zapisy.krokdonatury.pl) lub w stacjonarnym biurze zawodów, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06).
 2. W zawodach inov-8 Muńcuł Vertical może wziąć udział każda osoba, która w dniu zawodów będzie miała ukończone 15 lat (dalej „Uczestnik”), która zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego (zapisy.krokdonatury.pl) lub w stacjonarnym biurze zawodów, wniesie opłatę startową, a jej opiekun podpisze oświadczenie o udziale w biegu jego odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06).
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami imprezy.
 4. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów obowiązujących w Żywieckim Parku Krajobrazowym.
 6. Zorganizowana pomoc osób trzecich (tzw. „support”) jest zabroniona. Zawodnicy korzystający ze zorganizowanej pomocy będą karani dyskwalifikacją.

VIII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać
  • od 18 do 31 sierpnia 2023 w trakcie „pre-rejestracji” przy pomocy elektronicznego formularza: www.zapisy.krokdonatury.pl.
  • od 15 listopada 2023 r. do 4 sierpnia 2024 r. przy pomocy elektronicznego formularza: www.zapisy.krokdonatury.pl. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w stacjonarnym w Biurze Zawodów (w dniach i godzinach opisanych w pkt. VII niniejszego regulaminu) pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń:
  • Chudy Wawrzyniec 100/80/50 km (łączny limit dla dystansów 100km, 80km i 50km): 900 zawodników;
  • Mała Rycerzowa: 400 zawodników;
  • inov-8 Muńcuł Vertical: 100 zawodników;
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wysłała zgłoszenie przy pomocy elektronicznego formularza zgłoszeniowego i uiściła opłatę startową.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (w dniach i godzinach opisanych w pkt. VII). Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

IX. Opłata startowa:

 1. Ogólne informacje:
  • opłaty startowej należy dokonać w ciągu 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego poprzez płatności elektroniczne (przelewy24.pl);
  • opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc;
  • od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika lub zmiany wybranego dystansu (np. z Chudego Wawrzyńca na Małą Rycerzową i odwrotnie, wybór dystansu Chudego Wawrzyńca 50/80/100km w trakcie zapisów służy jedynie do celów statystycznych i nie ma potrzeby go zmieniać). Zmiana na dystans dłuższy będzie wymagała dopłaty zgodnie z obowiązującą aktualnie opłatą startową;
  • na życzenie uczestnika (wyłącznie zgłoszone w trakcie dokonywania zapisu w panelu elektronicznym) zostanie wystawiona faktura VAT.
 2. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
  • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu niezależnej od organizatora opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
  • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane);
  • skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
 3. Wysokość opłaty startowej:
  • Chudy Wawrzyniec (50km, 80km i 100km):
   • 189,99 zł w trakcie „pre-rejestracji” w dniach od 18 do 31 sierpnia 2023 roku;
   • 229,99 zł do dnia 7 kwietnia 2024 roku;
   • 259,99 zł do dnia 28 lipca 2024 roku;
   • 299,99 zł od dnia 29 lipca 2024 roku (także w biurze zawodów w dniu 9 sierpnia).
  • Mała Rycerzowa (20km):
   • 109,99 zł w trakcie „pre-rejestracji” w dniach od 18 do 31 sierpnia 2023 roku;
   • 134,99 zł do dnia 7 kwietnia 2024 roku;
   • 154,99 zł do dnia 28 lipca 2024 roku;
   • 179,99 zł od dnia 29 lipca 2024 roku (także w biurze zawodów w dniu 9 sierpnia).
  • inov-8 Muńcuł Vertical (3km):
   • 74,99 zł / 37,49 zł (dla osób poniżej 20. roku życia) do dnia 15 stycznia 2024
   • 89,99 zł / 44,99 zł (dla osób poniżej 20. roku życia) do dnia 28 lipca 2024 roku;
   • 109,99 zł / 54,99 zł (dla osób poniżej 20. roku życia) od dnia 29 lipca 2024 roku (także w biurze zawodów w dniu 9 sierpnia).
 4. Pakiet charytatywny:
  • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi opłata startowa wzrośnie o 40 zł;
  • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT – 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji Górom, ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Cięcina, NIP: 5532572314 (organizator akcji Czyste Beskidy);
  • numer startowy osoby, która wybierze pakiet charytatywny zostanie oznaczony logotypem akcji Czyste Beskidy.
 5. Zwolnienia z opłaty i zniżki dla zawodników ELITY:
  • zawodnicy legitymujący się określonymi wskaźnikami ITRA mają możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia z opłaty startowej (kryterium I) lub obniżonej opłaty startowej (kryterium II);
  • wskaźniki dające możliwość zwolnienia z opłaty startowej:
   • dla mężczyzn – liczba punktów równa lub wyższa: 780;
   • dla kobiet – liczba punktów równa lub wyższa: 690;
  • wskaźniki dające możliwość skorzystania z 50% rabatu na opłatę startową:
   • dla mężczyzn – liczba punktów między 750, a 779;
   • dla kobiet – liczba punktów między 640, a 689;
  • zawodnicy spełniający powyższe kryteria mogą skorzystać z możliwości:
   • do dnia 30 czerwca 2024 – zwolnienia z opłaty startowej – w przypadku spełnienia kryterium I lub 50% rabatu w przypadku spełnienia kryterium II;
   • od dnia 1 lipca 2024 – obniżenia opłaty startowej do wysokości pierwszego progu – dotyczy zawodników i zawodniczek spełniających kryterium I oraz II (opłata wyniesie wtedy 189,99zł dla Chudego Wawrzyńca; 109,99zł dla Małej Rycerzowej; 74,99 zł dla Muńcuł Vertical);
   • aby skorzystać z powyższych możliwości należy skontaktować się mailowo z organizatorem: kontakt@krokdonatury.pl;
   • nie gwarantujemy miejsca na liście startowej dla zawodników z elity  przypadku wyczerpania limitu uczestników;
  • decydujący o zakwalifikowaniu do danej grupy jest wskaźnik „general” w dniu zgłoszenia chęci startu.
 6. Zwrot opłaty startowej:
  • zwrot jest możliwy w sytuacjach, w których przyczyną braku możliwości udziału w zawodach są okoliczności niezależne od Uczestnika. Wysokość zwrotu będzie różna w zależności od terminu rezygnacji:
   • do 29 lutego 2024 – zwrot w wysokości 85% wniesionej opłaty startowej;
   • do 30 kwietnia 2024 – zwrot w wysokości 75% wniesionej opłaty startowej;
   • do 30 czerwca 2024 – zwrot w wysokości 50% wniesionej opłaty startowej;
   • od 1 lipca 2024 – brak możliwości uzyskania zwrotu opłaty startowej (natomiast zgodnie z pkt. X.1 do dnia 31 lipca 2024 istnieje możliwość przepisania pakietu na innego zawodnika);
  • rezygnację z zawodów należy zgłosić mailowo na adres: kontakt@krokdonatury.pl;
  • podczas zwrotu opłaty startowej zwrócone zostaną także środki za opłacone w trakcie rejestracji dodatki (100% wpłaconej kwoty).

X. Biuro zawodów:

 1. Piątek, 09.08 (dla wszystkich dystansów):
  • biuro czynne od 14:00 do 22:00 na terenie amfiteatru w Rajczy (w namiotach);
 2. Sobota, 10.08 (tylko dla Małej Rycerzowej i inov-8 Muńcuł Vertical):
  • biuro czynne od 12:00 do 19:00 w Ujsołach.
 3. Niedziela, 11.08:
  • dla uczestników Małej Rycerzowej biuro czynne od 08:00 do 09:00 w Ujsołach;
  • dla uczestników inov-8 Muńcuł Vertical – biuro czynne od 08:00 do 09:45 w Ujsołach.

XI. Świadczenia Organizatora:

 1. W ramach podstawowego pakietu startowego Organizator zapewnia:
  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • transport z okolic mety biegu w okolice startu:
   • z przystanku przed kościołem w Ujsołach w okolice ronda w Rajczy (zarówno przed startem, jak i po zawodach);
   • z przystanku przed kościołem w Ujsołach na miejsce startu inov-8 Muńcuł Vertical;
   • odjazdy będą się odbywały zgodnie z harmonogramem przedstawionym najpóźniej w tygodniu poprzedzającym imprezę;
  • dostęp do toalet przed i po zawodach;
  • numer startowy;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu (1 punkt odżywczy na trasach Chudy Wawrzyniec 50 i Mała Rycerzowa, 2 punkty odżywcze na trasie Chudy Wawrzyniec 80, 3 punkty odżywcze na trasie Chudy Wawrzyniec 100, nie dotyczy inov-8 Muńcuł Vertical);
  • ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • pamiątkowe „medale” dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
 2. Ponadto każdy z zawodników, który wniesie opłatę startową będzie miał możliwość nabycia (od 15 listopada 2023) w preferencyjnej cenie:
  • okolicznościowa chusta typu buff – 15 zł (cena poza pakietem startowym 29,99 zł);
  • papierowa mapa trasy biegu – 10 zł (cena poza pakietem startowym 19,99 zł);
  • miejsce noclegowe na hali sportowej w Rajczy (wraz z dostępem do toalet i pryszniców) w dniach od 9 do 12 sierpnia 2024 (wyłącznie dla osób które wykupią taką możliwość przed 30 czerwca 2024) – 35 zł.
 3. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.

XII. Punkty kontrolne / odżywcze i pomiar czasu:

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa znajdującego się na odwrocie numeru startowego. Na starcie, mecie oraz punktach kontrolnych znajdować się będą anteny pomiarowe, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu potwierdzającego pojawienie się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację.
 2. Dodatkowo na trasie znajdą się punkty kontrolne na których obecność zostanie potwierdzona przez sędziego lub za pomocą perforatora (jak w biegach na orientację). Brak potwierdzenia zaliczenia punktu także może skutkować dyskwalifikacją. Punkty kontrolne:
  • Oszust (Chudy Wawrzyniec 80/100km);
  • Trzy Kopce (Chudy Wawrzyniec 80/100km);
  • Pilsko (Chudy Wawrzyniec 100km).
 3. Punkty odżywcze Chudy Wawrzyniec:
  • schronisko Przegibek (Chudy Wawrzyniec 50/80/100) – woda, napój izotoniczny, słodycze, słone przekąski, owoce;
  • przełęcz Glinka (Chudy Wawrzyniec 80/100) – woda, napój izotoniczny, słodycze, słone przekąski, owoce, kanapki, piwo bezalkoholowe;
  • Sopotnia Wielka (Chudy Wawrzyniec 100) – woda, napój izotoniczny, owoce, kanapki;
  • dokładne zaopatrzenie punktów odżywczych zostanie podane w komunikacie technicznym przed biegiem.
 4. Punkt odżywczy Mała Rycerzowa:
  • Młada Hora – woda, napój izotoniczny, owoce.
 5. Punkty odżywcze będą także punktami kontrolnymi i zawodnicy, którzy nie pojawią się na nich w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu.
 6. Pełna lista punktów kontrolnych na edycję 2024 wraz z limitami zostanie opublikowana do 31 lipca 2024 w zakładce TRASA na stronie internetowej biegu.
 7. Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.
 8. Zawodnik, który nie zastosuje się do poleceń obsługi w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić za niego odpowiedzialność.
 9. Na punktach odżywczych Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych.
 10. Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników.
 11. Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).

XIII. Wyposażenie obowiązkowe:

 1. Zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
  • Chudy Wawrzyniec 50/80/100 i Mała Rycerzowa:
   • pojemniki/pojemnik (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów dla Chudego Wawrzyńca 50/80/100km oraz 0,5 litra dla Małej Rycerzowej;
   • kubek wielorazowy (jeśli zawodnik nie posiada bidonów, z których może się napić na punktach odżywczych), Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
   • działający telefon komórkowy z baterią naładowaną w taki sposób który zagwarantuje, że telefon będzie działał przez całą rywalizację;
   • dowód osobisty lub paszport;
   • folię NRC;
   • mapę z trasą biegu lub track GPS w zegarku / telefonie co do których zawodnik ma pewność co do czasu wytrzymałości baterii (urządzenie musi być włączone podczas weryfikacji wyposażenia obowiązkowego na mecie biegu);
   • numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu.
  • inov-8 Muńcuł Vertical:
   • numer startowy;
   • chip do pomiaru czasu (jeśli taki znajduje się w pakiecie startowym).
 2. Na punktach kontrolnych oraz mecie biegu możliwa jest weryfikacja wyposażenia obowiązkowego, a brak każdego z elementów skutkować będzie min. 15 minutową karą czasową (decyzja co do wysokości kary należy do sędziego głównego i uzależniona jest m.in. od warunków pogodowych).
 3. Ostateczna lista wyposażenia obowiązkowego może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podana zostanie w komunikatach przedstartowych.

XIV. Klasyfikacja oraz nagrody:

 1. Chudy Wawrzyniec 50/80/100 oraz Mała Rycerzowa:
  • na każdym z dystansów prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – a w każdej z nich nagradzanych będzie 6 najlepszych zawodniczek oraz 6 najlepszych zawodników;
 2. Inov-8 Muńcuł Vertical:
  • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn powyżej 20. roku życia – nagradzane będą 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników;
  • klasyfikacja „Junior” dziewcząt i chłopców poniżej 20. roku życia – nagradzane będą 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników.
 3. Osoby, które zajmą nagradzane miejsca (I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w przypadku Chudego Wawrzyńca / Małej Rycerzowej oraz I-III w przypadku Inov-8 Muńcuł Vertical) otrzymają: statuetki lub inne trofea oraz nagrody rzeczowe o wartości detalicznej min. 30 000 zł (do podziału na wszystkie 5 dystansów).
 4. Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji (osoby nagradzanej lub upoważnionej przez nagrodzoną) – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.
 5. Kontrola antydopingowa:
  • kontrola antydopingowa może zostać przeprowadzona wśród sześciu/sześciorga pierwszych zawodników na mecie (kobiet i mężczyzn) każdego z dystansów;
  • w przypadku pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a i straci możliwość startu we wszystkich imprezach Fundacji Krok do Natury w ciągu 24 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku;
  • w przypadku poddania badaniu danego zawodnika/zawodniczki nagrody zostaną przekazane dopiero po uzyskaniu wyniku przeprowadzonej kontroli.

XV. Depozyt:

 1. Na starcie biegów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
 2. W depozycie nie będzie dostępnych worków jednorazowych, aby skorzystać z depozytu trzeba rzeczy oddać w torbie / plecaku lub własnym worku.
 3. Rzeczy pozostawione na starcie biegu będzie można odebrać w depozycie (okolice mety biegu) w sobotę od godziny 10:00, w niedzielę od 11:00 do zamknięcia mety biegu (20:00 w sobotę, 15:00 w niedzielę).
 4. Nie będzie dodatkowego depozytu dla osób nocujących na hali sportowej.
 5. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o każdorazowy osobisty kontakt z Organizatorem.

XVI. Ochrona wizerunku i danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników biegu górskiego Chudy Wawrzyniec będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl w zakładce „polityka prywatności”.

XVII. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje:

 1. Zawodnicy zobligowani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego w miejscach w których ruch nie jest ograniczony.
 2. Rejestrując się na Bieg zawodnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biegną na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów ani zarządcy terenów w postaci Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych (dalej PGL LP). Stwierdza się zatem, że PGL LP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikłe podczas trwania imprezy.
 3. Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
 4. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
 5. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 6. Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.
 7. Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
 8. W trakcie początkowego odcinka biegu zawodnicy biorący udział w biegu Chudy Wawrzyniec 50/80/100km dwukrotnie przecinać będą tory czynnej linii kolejowej (na ok. 1,4km i 5,4km trasy). W przypadku nadjeżdżającego pociągu zawodnicy mają bezwzględny obowiązek zatrzymania się i przepuszczenia pociągu.

XIX. Postanowienia końcowe:

 1. Ze względów bezpieczeństwa Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
 2. Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała.
 3. Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom biegów Chudy Wawrzyniec.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz