Kontakt


Ekipa organizatorów:

Piotr Książkiewicz
Piotr Bętkowski
Justyna Grzywaczewska

Fundacja Krok do Natury
ul. Krucza 9
62-100 Wągrowiec
kontakt@krokdonatury.pl