Opublikowane: 28-11-2019

REGULAMIN biegu górskiego Chudy Wawrzyniec 2020


Na niebiesko zaznaczone zmiany związane ze zmianą formuły biegu ogłoszoną 2 lipca 2020.

I. Organizatorzy:

 1. Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10.
 2. Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 191 64 84.

II. Patronat honorowy:

 1. Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski
 2. Starosta Żywiecki – Andrzej Kalata

III. Charakterystyka ogólna:

 1. Ultramaraton Chudy Wawrzyniec (dystanse ok. 100km, ok. 80km oraz ok. 50km) ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego. Trasa jest wymagająca technicznie – trzy dystanse wybierane w trakcie biegu: nieco ponad 100km i 4600 m przewyższenia, nieco ponad 80km i 3400 m przewyższenia lub nieco ponad 50km i 2100 m pod górę. Limit czasu na pokonanie każdej z wymienionych tras wynosi 16 godzin. Bieg odbędzie się w dniach 8-9 oraz 15 sierpnia 2020 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Rajczy w godzinach:  4:00 – 10:00. Maksymalna liczba zawodników: 900. Godzina startu może ulec zmianie, ponieważ Bieg przecina tory i musimy dopasować się do rozkładu jazdy PKP, który nie jest jeszcze znany.
 2. Bieg Mała Rycerzowa (dystans ok. 20km) ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego. Trasa jest wymagająca technicznie: dystans 20,5km i 930 m przewyższenia. Bieg odbędzie się w dniach 8-9 oraz 15 sierpnia 2020 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Rajczy w godz. 7:00-10:00. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 5 godzin. Maksymalna liczba zawodników: 450.

IV. Cel zawodów:

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna, promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody.
 2. Promocja Beskidu Żywieckiego oraz gmin Rajcza, Ujsoły i Jeleśnia.
 3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

V. Termin i miejsce biegu:

 1. Data: 8-9 sierpnia i 15 sierpnia 2020.
 2. Miejsce: teren gmin Rajcza, Ujsoły i Jeleśnia oraz szlaki Beskidu Żywieckiego.
 3. Baza zawodów: Szkoła Podstawowa w Rajczy (Rynek 2, 34 – 370 Rajcza).

VI. Trasa i dystans:

 1. Trasa biegu prowadzi szlakami turystycznymi Beskidu Żywieckiego.
 2. Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku, dokładny przebieg i profil trasy znajduje się na stronie internetowej w zakładce: TRASA.
 3. Trasa wymagająca – zawierająca znaczne przewyższenia:
  • Chudy Wawrzyniec – 100km:
   • Dystans: ok. 102km;
   • Przewyższenia: +/- 4600m;
   • Limit czasu: 16 godzin.
  • Chudy Wawrzyniec – 80km:
   • Dystans: ok. 82,5km;
   • Przewyższenia: +/- 3400m;
   • Limit czasu: 16 godzin.
  • Chudy Wawrzyniec – 50km:
   • Dystans: ok. 52km;
   • Przewyższenia: +/- 2100m;
   • Limit czasu: 16 godzin.
  • Mała Rycerzowa:
   • Dystans: ok. 20,5km;
   • Przewyższenia: +/- 1000m;
   • Limit czasu: 5 godzin.

VII. Biuro zawodów:

 1. Piątek, 07.08:
  • biuro czynne od 14:00 do 22:00 na scenie w amfiteatrze w Rajczy (w namiotach);
 2. Piątek, 14.08:
  • biuro czynne od 14:00 do 22:00 w Ujsołach;
 3. Sobota, 08.08 oraz 15.08:
  • biuro czynne od 08:00 do 21:00 w Ujsołach ;
 4. Niedziela, 09.08:
  • biuro czynne od 08:00 do 09:30 w Ujsołach.

VIII. Zasady uczestnictwa:

 1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06).
 2. Zorganizowana pomoc osób trzecich („support”) jest zabroniona. Zawodnicy korzystający ze zorganizowanego supportu będą karani dyskwalifikacją.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami imprezy.

IX. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać od 5 grudnia 2019 r. do 2 sierpnia 2020 r. przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora: www.chudywawrzyniec.pl. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w Biurze Zawodów (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń:
  • Chudy Wawrzyniec 100/80/50 km (łączny limit dla dystansów 100km, 80km i 50km): 900 zawodników;
  • Mała Rycerzowa: 450 zawodników.
 3. Organizator ustala limit uczestników na każdy z dni rozgrywania zawodów:
  • Chudy Wawrzyniec 100/80/50 km (łączny limit dla dystansów 100km, 80km i 50km): 300 zawodników;
  • Mała Rycerzowa: 150 zawodników;
  • wybór dnia startu jest możliwy do 31 lipca 2020, po tym terminie zawodnik który nie dokona wyboru zostanie automatycznie wpisany na pierwszy wolny termin;
  • nie ma możliwości startu w innym dniu niż przypisany do danego zawodnika.
 4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

X. Opłata startowa:

 1. Ogólne informacje:
  • opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym;
  • opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc;
  • od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika lub zmiany wybranego dystansu (z Chudego Wawrzyńca na Małą Rycerzową i odwrotnie, wybór dystansu Chudego Wawrzyńca 100km, 80km lub 50km w trakcie zapisów służy jedynie do celów statystycznych i nie ma potrzeby go zmieniać). Zmiana na dystans dłuższy będzie wymagała dopłaty zgodnie z obowiązującą aktualnie opłatą startową;
  • ze względu na zmianę formuły imprezy i modyfikację regulaminu, każdy z uczestników do 19 lipca 2020 ma możliwość:
   • przeniesienia opłaty startowej na kolejny rok;
   • rezygnacji z udziału i uzyskania zwrotu opłaty startowej: 75% przelewem na konto + 25% w voucherze na nasze przyszłe imprezy;
  • skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
 2. Chudy Wawrzyniec (100km, 80km i 50km):
  • 169,99 zł do dnia 31 marca 2020;
  • 209,99 zł do dnia 31 lipca 2020 roku;
  • 249,99 zł od dnia 1 sierpnia 2020 roku.
 3. Mała Rycerzowa (20km):
  • 89,99 zł do dnia 30 czerwca 2020 roku;
  • 109,99 zł do dnia 31 lipca 2020 roku;
  • 129,99 zł od dnia 1 sierpnia 2020 roku.
 4. Pakiet charytatywny:
  • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi opłata startowa wzrośnie o 30 zł;
  • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT – 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji Braci Golec, ul. Jagiellońska 38, 34-360 Milówka, NIP: 553 234 01 24;
  • numer startowy osoby, która wybierze pakiet charytatywny zostanie oznaczony logotypem Fundacji Braci Golec.
 5. Zwolnienia z opłaty i zniżki:
  • zawodnicy legitymujący się określonymi wskaźnikami ITRA mają możliwość skorzystania z obniżonej opłaty startowej lub całkowitego zwolnienia z opłaty startowej;
  • wskaźniki dające możliwość zwolnienia z opłaty startowej:
   • dla mężczyzn – liczba punktów równa lub wyższa: 780;
   • dla kobiet – liczba punktów równa lub wyższa: 690;
  • wskaźniki dające możliwość skorzystania z 50% rabatu na opłatę startową:
   • dla mężczyzn – liczba punktów między 750, a 779;
   • dla kobiet – liczba punktów między 640, a 689;
  • aby skorzystać z powyższej możliwości należy do dnia 31 stycznia 2020 skontaktować się mailowo z Organizatorem: piotr.betkowski@citytrail.pl;
  • decydujący o zakwalifikowaniu do danej grupy jest wskaźnik „general” w dniu zgłoszenia chęci startu.

X. Świadczenia Organizatora. 

 1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • transport z mety biegu do Bazy Zawodów (z parkingu przed amfiteatrem w Ujsołach w okolice ronda w Rajczy). Odjazdy będą się odbywały zgodnie z harmonogramem przedstawionym w tygodniu poprzedzającym imprezę;
  • miejsce noclegowe na hali sportowej (wraz z dostępem do toalet i pryszniców) w dniach od 7 do 10 oraz od 14 do 17 sierpnia 2020 r. – za dodatkową opłatą „rezerwacyjną” w kwocie: 20 zł (wyłącznie dla osób które wykupiły taką możliwość przed 30 czerwca);
  • okolicznościową opaskę na głowę;
  • mapę biegu;
  • dostęp do toalet przed i po zawodach (ze względu na sytuację epidemiologiczną nie gwarantujemy dostępu do pryszniców dla wszystkich uczestników);
  • numer startowy;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
  • posiłek regeneracyjny po zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
 2. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.

XI. Punkty kontrolne / odżywcze i pomiar czasu:

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować go do sznurówki buta startowego. Na starcie, mecie oraz punktach kontrolnych znajdować się będą maty pomiarowe, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu potwierdzającego pojawienie się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację.
 2. Dodatkowo na trasie znajdą się punkty kontrolne na których obecność zostanie potwierdzona za pomocą perforatora (jak w biegach na orientację). Brak potwierdzenia zaliczenia punktu punktu (na podstawie kształtu odbitego perforatorem na numerze startowym) także może skutkować dyskwalifikacją. Punkty kontrolne:
  • Oszust (80 i 100km);
  • Trzy Kopce (80 i 100km);
  • Pilsko (100km)
 3. Godzina startu biegu nie jest z góry narzucona:
  • zawodnik ustala ją samodzielnie – na podstawie analizy własnych możliwości i limitów czasowych na poszczególnych punktach kontrolnych;
  • w przypadku pojawienia się większej grupy zawodników jednocześnie, będziecie wchodzić do strefy startowej pojedynczo, a na trasę ruszać w interwałach czasowych (co 5 sekund);
  • zawodnikom zamierzającym ukończyć dystans 80 i 100km sugerujemy starty do godz. 05:00 – dla 100km i do godz. 07:00 dla 80km.
 4. Godziny otwarcia poszczególnych punktów:
  • Strefa startu:
   • 04:00 – 10:00 – Chudy Wawrzyniec (50 / 80 / 100km);
   • 07:00 – 10:00 – Mała Rycerzowa;
   • WYJĄTEK: 8 sierpnia, godz. 04:00 – start Mistrzostw Polski w Biegach Górskich na Dystansie Ultra. W tym dniu strefa startu dla zawodników, którzy nie biorą udziału w MP czynna będzie dopiero od godziny 04:30 (MP startują interwałowo – co 10 sekund jeden zawodnik, kolejność wg rankingu ITRA);
  • Punkt odżywczy Przegibek:
   • 06:30 – 16:00;
  • Punkt odżywczy Przełęcz Glinka:
   • 09:00 – 17:00;
  • Strefa mety:
   • 08:00 – 21:00.
 5. Punkty odżywcze będą także punktami kontrolnymi i zawodnicy, którzy nie pojawią się na nich w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu.
 6. Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.
 7. Zawodnik, który nie zastosuje się do poleceń obsługi w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić za niego odpowiedzialność.
 8. Dokładna lista punktów kontrolnych wraz z limitami zostanie opublikowana do 31 lipca 2020 w zakładce TRASA na stronie internetowej biegu.
 9. Na punktach odżywczych Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych.
 10. Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników.
 11. Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).

XII. Depozyt:

 1. Na starcie biegów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
 2. Rzeczy pozostawione na starcie biegu będzie można odebrać na mecie biegu (Amfiteatr w Ujsołach) w godzinach od 10:30 do 21:00.
 3. Nie będzie dodatkowego depozytu dla osób nocujących na hali sportowej.
 4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o każdorazowy osobisty kontakt z Organizatorem.

XIII. Wyposażenie obowiązkowe:

 1. Zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
  • pojemniki/pojemnik (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów dla Chudego Wawrzyńca 100/80/50 km oraz 0,5 litra dla Małej Rycerzowej;
  • kubek wielorazowy (jeśli zawodnik nie posiada bidonów, z których może się napić na punktach odżywczych), Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
  • działający telefon komórkowy z baterią naładowaną w taki sposób który zagwarantuje, że telefon będzie działał przez całą rywalizację;
  • dowód osobisty lub paszport;
  • folię NRC;
  • mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje ją w pakiecie startowym);
  • numer startowy;
  • chip do pomiaru czasu;
  • maseczkę lub chustę umożliwiającą zasłonięcie ust oraz nosa.
 2. Na punktach kontrolnych oraz mecie biegu możliwa jest weryfikacja wyposażenia obowiązkowego, a brak każdego z elementów skutkować będzie min. 15 minutową karą czasową.

XIV. Klasyfikacja oraz nagrody:

 1. Na każdym z dystansów prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (łączna dla wszystkich 4 dni rywalizacji) – a w każdej z nich nagradzanych będzie 6 najlepszych zawodniczek oraz 6 najlepszych zawodników.
 2. Osoby, które zajmą miejsca 1-6 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają: statuetki lub inne trofea oraz nagrody rzeczowe o wartości detalicznej min. 25 000 zł (do podziału na wszystkie 4 dystanse).
 3. Ze względu na 4-dniową formułę rywalizacji nagrody, które nie zostaną zostaną odebrane podczas ceremonii dekoracji (w niedzielę, 16 sierpnia) zostaną wysłane do zawodników przesyłką kurierską na koszt organizatora.

XV. Ochrona wizerunku i danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników biegu górskiego Chudy Wawrzyniec będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl w zakładce „polityka prywatności”.

XVI. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje:

 1. Zawodnicy zobligowani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego, poruszamy się chodnikami lub poboczem – ruch w trakcie zawodów nie będzie w żaden sposób ograniczony.
 2. Rejestrując się na Bieg zawodnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz że biegną na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów ani zarządcy terenów w postaci Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych (dalej PGL LP). Stwierdza się zatem, że PGL LP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikłe podczas trwania imprezy.
 3. Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
 4. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
 5. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 6. Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.
 7. Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
 8. W trakcie początkowego odcinka biegu zawodnicy biorący udział w Chudym Wawrzyńcu dwukrotnie przecinać będą tory czynnej linii kolejowej (na ok. 1,4km i 5,4km trasy). W przypadku nadjeżdżającego pociągu zawodnicy mają bezwzględny obowiązek zatrzymania się i przepuszczenia pociągu.

XVII. Postanowienia końcowe:

 1. Ze względów bezpieczeństwa Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
 2. Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała.
 3. Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom biegów Chudy Wawrzyniec.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz