Opublikowane: 23-02-2016

Mała Rycerzowa 2018 – regulamin


chudy2014-final+przerobki copy

 

Nieważne czy jeszcze nie masz śmiałości zmierzyć się z trasą ponad 50 lub ponad 80 kilometrów, czy w ogóle nie interesują Cię tak długie dystanse, czy chcesz zrobić mocną wycieczkę po górach, albo czy chcesz wywinąć płuca na drugą stronę w szalonej gonitwie. Mała Rycerzowa to urocza i figlarna towarzyszka Chudego Wawrzyńca.

 

Zasady gry i praktyczne informacje, o których musisz wiedzieć:

Regulamin Biegu Górskiego Mała Rycerzowa” 2018

1. Charakterystyka ogólna

Bieg Mała Rycerzowa ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego (trasa wymagająca technicznie: dystans 20,5 km i 930 m przewyższenia) i będzie zwany dalej “Biegiem”. Odbędzie się 11 sierpnia 2018 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Rajczy ok. godziny 10:30. Limit 4,5 h do godziny 15:00. Maksymalna liczba zawodników: ok. 200. Start wymaga opłaty wpisowego wg cennika podanego na stronie zawodów, w „Informacjach”.

2. Uczestnictwo

Bieg jest dostępny dla osób pełnoletnich. Aby wystartować należy zarejestrować się na stronie biegu. Rejestracja oraz wpłata wpisowego jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

3. Wyposażenie

W trakcie trwania całych zawodów należy mieć przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być kontrolowane, a stwierdzenie braków może skutkować naliczeniem zawodnikowi kary czasowej. Na wyposażenie obowiązkowe składają się 5 elementów:

 • numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania – w pakiecie startowym),
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • dowód osobisty lub paszport,
 • koc ratunkowy/folia NRC,
 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra.

4. Zasady obowiązujące na trasie

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych znajdujących się na trasie. Troska o bycie odnotowanym leży po stronie zawodnika.

Na trasie biegu będą wyznaczone limity czasu, których przekroczenie skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika. Wyznaczony zostanie limit na pokonanie całej trasy oraz osobne limity na poszczególnych punktach kontrolnych.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd co do przebiegu trasy zawodów.

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, palenie ognisk itp.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani!

5. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje

Rejestrując się na Bieg zawodnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz że biegną na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów ani zarządcy terenów w postaci PGL LP. Stwierdza się zatem, że PGL LP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikłe podczas trwania imprezy.
Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.
Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

6. Rywalizacja i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze panie i najszybsi panowie (6 pierwszych miejsc) obecni na ceremonii dekoracji, zostaną nagrodzeni. Pula nagród wynosi co najmniej 2000 zł. Ponadto trzech najlepszych zawodników i trzy najlepsze zawodniczki zostaną nagrodzeni darmowym startem w Chudym Wawrzyńcu 2019 lub Małej Rycerzowej 2019.

7. Świadczenia

Uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • udział w rywalizacji,
 • oznakowaną trasę,
 • pomiar czasu,
 • noclegi w warunkach turystycznych, w szkole podstawowej (limit 200 osób, dodatkowa opłata 10 zł),
 • transport z bazy w Ujsołach na start,
 • napoje na punkcie odżywczym,
 • posiłek regeneracyjny po biegu (standardowy lub wegański),
 • numer startowy,
 • mapę z zaznaczoną trasą,
 • nagrody rzeczowe (o łącznej puli co najmniej 2 000 zł) co najmniej dla sześciu najlepszych zawodniczek i zawodników, trofea dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras, oraz darmowe wpisowe na Chudego Wawrzyńca 2019,
 • cyfrowy certyfikat ukończenia biegu (dla chętnych do pobrania on-line po zawodach),
 • dodatkowe upominki do zdobycia podczas dekoracji zwycięzców
 • obsługę foto,
 • pamiątkowe opaski na rękę dla osób, które ukończą bieg,
 • w miarę pozyskania sponsorów dodatkowe gadżety od partnerów biegu,
 • wspaniałe widoki Beskidu Żywieckiego.

8. Ochrona wizerunku i dane osobowe

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

9. Organizator

Bieg organizuje zespół w składzie:
Krzysztof Dołęgowski
Adam Foland
Tomek Krawczyk
Magda Krawczyk
Magda Ostrowska-Dołęgowska

Współpraca:
Urząd Gminy Rajcza
Urząd Gminy Ujsoły
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Nadleśnictwo Ujsoły
Gminny Ośrodek kultury Ujsoły
Gminny Ośrodek kultury Rajcza

Kontakt:
Strefa Zmian s.c.
ul. Stryjeńskich 19 lok. 16U
02-791 Warszawa

www.chudywawrzyniec.pl
www.facebook.com/ChudyWawrzyniec
chudywawrzyniec@gmail.com

10. Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
Wszelkie dodatkowe informacje o Biegu oraz o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów: www.chudywawrzyniec.pl lub w komunikacie technicznym przed zawodami.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.